Liberty printairmaxzijn
Image default
ZZP

Hoe lang moet je je boeken fiscaal bewaren?

Hoe lang moet je je boeken in Nederland bewaren? Nederlandse bedrijven zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. Dit omvat alle gegevens over het bedrijf en kan zowel digitaal als op papier zijn. Deze gegevens moeten zeven jaar en tien jaar worden bewaard voor gegevens met betrekking tot onroerende goederen. De Belastingdienst heeft ook de One Stop Shop-regeling geïmplementeerd om het proces gemakkelijker te maken.

In Nederland loopt de termijn voor het indienen van aangifte inkomstenbelasting van 1 maart tot en met 30 april. Om een verlenging aan te vragen, moet je vóór de deadline een aanvraag indienen. Je kan rechtstreeks contact opnemen met de Belastingdienst of je boekhouder het verzoek laten doen. Als je een extensie wilt verkrijgen, moet je al je gegevens in een gestructureerde indeling hebben georganiseerd. Om een belastingverlenging te krijgen, moet je de Belastingdienst alle relevante informatie verstrekken.

Basisgegevens moeten ten minste 10 jaar worden bewaard. Dit omvat het grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, inkoop- en verkoopadministratie, salarisadministratie en voorraadadministratie. Je kan deze gegevens digitaal archiveren. In Nederland zijn de basisgegevens onder meer kasbeheer, facturen en kassa’s. Deze moeten tien jaar worden gearchiveerd om een goede boekhouding te garanderen.

De Nederlandse belastingwet verplicht je om je boeken zeven jaar te bewaren, maar je heeft een langere periode als je inwoner bent van een ander land. Nederland heeft een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, dus als je inwoner van Nederland bent, moet je de regels kennen in het land waar je woont. Je kan je aangifte online indienen of naar de Belastingdienst gaan om een aanvraag te doen.

Nederland hanteert de box-methode van belastingheffing. Deze methode categoriseert verschillende soorten inkomsten en belast ze dienovereenkomstig. De eerste doos is vak 1, terwijl de tweede vak 2 is. WOZ-waarde is de waarde van de woning. Dit wordt belast op het moment van verwerving. Als je in Nederland bent, moet je je boeken minstens tien jaar bewaren.

In Nederland moeten basisgegevens zeven jaar worden bewaard. Dit omvat het grootboek, debiteuren-crediteurenadministratie, salarisadministratie, voorraadadministratie en details van onroerend goed. Deze documenten moeten minimaal tien jaar worden bewaard en digitaal worden gearchiveerd. Als je echter meer dan tien jaar aan gegevens hebt, moet je ze nog langer bewaren.Bekijk ook onze blog over boekhouden