Liberty printairmaxzijn
Image default
Industrie

Wat voor werk levert een ingenieursbureau?

Heb je wel eens nagedacht over wie eigenlijk de bruggen, wegen en waterkanalen in de gaten houdt? Wie deze ontwerpt, bouwt en begeleid? Misschien weet je het al, maar er zijn zeker mensen die hier geen flauw idee van hebben. Ingenieursbureaus houden zich bezig met de civiele techniek in Nederland en soms ook in het buitenland. Een ingenieursbureau krijgt opdrachten vanuit de overheid, de gemeente van dorpen en steden of andere projectleiders/opdrachtgevers. De civiele techniek is alles dat zich met de grond en het water verbind. Dit moet altijd in de gaten gehouden worden. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de wegen kapot gaan en de wateren overstromen. 

Wat doet een ingenieursbureau nog meer?

Bij een ingenieursbureau werken natuurlijk verschillende mensen die gespecialiseerd zijn in de civiele techniek. Ze kunnen ontwerpen maken voor bijvoorbeeld een nieuwe brug, maken berekeningen en geven de opdracht door aan de bouw of industrie. Ingenieursbureaus nemen vaak de begeleiding in het traject en houden toezicht om zo het project met succes te laten verlopen. De opdrachten worden gegeven door bijvoorbeeld een gemeente van Roosendaal. Zij houden de wegen en de waterwegen in de gaten. Wanneer een haven of een kade verouderd is, moet deze vervangen of gerenoveerd worden. Zij geven dan de opdracht door aan een ingenieursbureau. 

De overheid houd vooral toezicht op de snelwegen of auto wegen, de bruggen of de kanalen. Soms kan het zijn dat er gaten in de weg zitten, dit kan ongelukken veroorzaken. De overheid geeft dan snel de opdracht door om dit te herstellen. Wanneer er nieuwe wegen aangelegd moeten worden, kunnen ingenieurs hier tekeningen en berekeningen van maken. Daarna worden deze uitgevoerd door de weg en waterbouwkundigen. 

Ben je op zoek naar een goed ingenieursbureau? Maters en De Koning is een ingenieursbureau met twee vestigingen, eentje in Rotterdam en de ander in Roosendaal.