Liberty printairmaxzijn
Image default
Electronica en Computers

Wat zijn simultaanvertalingen?

Simultaanvertalingen zijn het proces waarbij de tolk moet interpreteren wat de spreker zegt op hetzelfde moment als hij spreekt. Er is geen vertraging tussen de vertolking en wat de luisteraars te horen krijgen. De tolk kan niet meer dan een paar woorden achter de spreker pauzeren. De pauze wordt ook alleen maar genomen om de toespraak te verwerken en de vertolking te verwerken. Dit type vertolking wordt vaak gebruikt bij de toespraken die bij de Verenigde Naties worden gehouden. Zelfs bij presidentiële toespraken of grote internationale conferenties wordt vaak gebruik gemaakt van simultaanvertaling.

Simultaan tolken is een van de meest veeleisende beroepen in de wereld. Alleen het vloeiend spreken van twee talen betekent niet dat de nuances van het correct tolken in een stressvolle omgeving gemakkelijk aan te leren zijn. Er is ook geen tijd om een woordenboek te raadplegen in geval van een onbekende term of uitdrukking. De tolk moet volledig vertrouwen hebben in zijn spreekvaardigheid. Improvisatie is dan ook een essentiële vaardigheid in dit beroep.

Tolken worden de stem van deze internationale vergaderingen en daarom moeten zij mentaal voorbereid zijn om lange vergaderingen te kunnen houden en ook technisch materiaal te kunnen tolken. Door de intense aard van het werk werkt elke tolk meestal 20-30 minuten aan een stuk en neemt dan tussen elke vergadering een pauze van 10 minuten. Als de kwaliteit van de vertolking te lijden heeft onder de vermoeidheid van de tolk, zijn het de toehoorders die daar het meest de dupe van zijn. Het is in de sector algemeen gebruikelijk om twee tolken in te huren voor simultaantolkopdrachten.