Liberty printairmaxzijn
Image default
Bedrijven

Het energiebeheer uit handen geven

De kosten van de eerste twee posten worden bepaald door de productiekosten in de geïndustrialiseerde landen en door de geldende olieprijs. Hun financiële impact is zeer ernstig.

Tot slot is de ideale oplossing de oplossing die resulteert in een maximale vermindering van de productie van afval door middel van terugwinning en hergebruik. De volgende vier benaderingen van de oplossing zijn denkbaar:

Dit artikel wordt onder andere mogelijk gemaakt door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie over wat Ista Nederland voor uw bedrijf kan betekenen.

Vast stedelijk afval is een grote crisis voor plattelandsgemeenschappen vanwege het gebrek aan bewustzijn van de effecten van mensen die hun afval in de waterkanalen dumpen en zo zowel watervervuiling als visuele vervuiling veroorzaken. Anderen zouden het VHA op straat kunnen verbranden, wat zowel luchtvervuiling als visuele vervuiling kan veroorzaken. Het gemeentelijk vast afval bestaat uit organisch afval, oud papier, plastic afval, blikjes, blikjes, aluminium blikjes, textiel, glas, enz. zoals besproken in hoofdstuk 5. Het is altijd aan te raden om een overslagstation op te zetten in plattelandsgemeenschappen vanwege de geringe hoeveelheid. Het overslagstation bestaat uit een transportband voor het sorteren, een hydraulische pers voor het verdichten van papier, blikken, textiel, enz. en een kogelmolen om glasafval te breken. Het is altijd aan te raden om gecentraliseerde recyclage-installaties op te richten tussen een aantal plattelandsgemeenschappen.

7.3.3 Glas
Gemeentelijk vast afval bevat gemiddeld 4%-8% van het gewicht van het glas. Glas kan uit de gemeentelijke vaste afvalstroom worden teruggewonnen, als gebroken of ongebroken glas, en ook gesorteerd worden in verschillende kleuren glas zoals vuursteen (helder), amber of groen. Kleurscheiding verhoogt de marktwaarde van het glasmateriaal. Gemengd glasmateriaal, “glasscherven” genoemd, heeft een slechte verhandelbaarheid als gevolg van de behoefte van de glasindustrie aan glasmaterialen die schoon en vrij van vuurvaste deeltjes zijn voor de productie van heldere flessen.

Dit artikel wordt onder andere mogelijk gemaakt door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie over wat Ista Nederland voor uw bedrijf kan betekenen.

De afgelopen jaren heeft de glasindustrie haar belangstelling voor teruggewonnen glasmaterialen vergroot. Veel fabrikanten recyclen hun glasscherven die ze intern produceren. Het gebruik van dergelijk glasafval in hun productieprocessen stelt hen in staat hun brandstofverbruik te verminderen, aangezien glasscherven gemakkelijker te smelten zijn dan nieuwe grondstoffen. Om een gewenst minimumpercentage scherven in hun bottelarijen te behouden, worden zij steeds meer kopers van scherven op de open markt.

Abstract
Gemeentelijk beheer van vast afval (MSWM) is verbonden met de controle van de productie, opslag, inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van vast afval in overeenstemming met de principes van volksgezondheid, economie, techniek, behoud, esthetiek en andere milieuoverwegingen. Bij het beheer van vast stedelijk afval (VHA) zijn echter meerdere belanghebbenden betrokken, zoals overheidsinstanties, leveranciers, consumenten, aanbieders van behandeling/recyclingdiensten en vervoerders. Bovendien veranderen de productprijzen voortdurend als gevolg van vraag en aanbod en de samenstelling van het geproduceerde VHA hangt af van vele factoren, waaronder de plaats waar het wordt geproduceerd, het seizoen en de economische ontwikkeling.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. Ista Nederland is gevestigd in Schiedam. Als energiebeheer partij in Nederland is Ista Nederland een van de grootste nederlandse spelers.

Een optimale beheersstrategie moet rekening houden met de onzekerheden in de toeleveringsketen van VHA en met de vele betrokkenen. Op deze manier kan een optimaal en realistischer systeem voor afvalbeheer worden verkregen dat synergetische mogelijkheden schept ten voordele van de verschillende belanghebbenden. Deze paper presenteert een multi-objectieve optimalisatieaanpak voor de strategische planning van een gemeentelijk vast-afvalbeheersysteem onder onzekerheid. De formulering houdt rekening met taken zoals recycling, hergebruik, transport, scheiding en distributie. De voorgestelde aanpak houdt ook rekening met de verschillende belanghebbenden, met als doel de voordelen voor alle deelnemers te maximaliseren. Een casestudy uit Mexico wordt geanalyseerd om de toepasbaarheid van het voorgestelde model te onderzoeken. Bovendien houdt dit model rekening met het financiële risico door de optimistische, gemiddelde en pessimistische gevallen te analyseren. Op deze manier geven de verkregen resultaten aanvullende informatie over het systeem om de nauwkeurigheid van de besluitvorming te verbeteren.

Gemeentelijk vast afval bevat gemiddeld 4 tot 8 gewichtsprocent glas. Glas kan worden teruggewonnen uit de gemeentelijke vaste afvalstroom, hetzij als gebroken of niet-gebroken glas, en ook gesorteerd in verschillende kleuren glas zoals vuursteen (helder), amber of groen. Kleurscheiding verhoogt de marktwaarde van het glasmateriaal. Gemengde glazen materialen, de zogenaamde ‘glasscherven’, hebben een slechte verkoopbaarheid vanwege de behoefte van de glasindustrie aan glasmaterialen die schoon en vrij van vuurvaste deeltjes zijn voor de productie van heldere flessen.

De glasindustrie heeft de laatste jaren haar belangstelling voor gerecycleerde glasmaterialen vergroot. Veel fabrikanten recycleren nu hun eigen intern geproduceerde glasscherven. Het gebruik van dergelijk glasafval in hun productieprocessen stelt de glasindustrie in staat om hun brandstof te verminderen.

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv

Gerelateerde artikelen

Verschil in prijzen van lichtstraat

Geluidwerende raam offerte

Op zoek naar prachtige gordijnen in alle soorten, kleuren, vormen en maten in Beuningen? Wacht u dan